More Katie Holmes Photos & Pictures

 • KatieHolmes-1-2 KatieHolmes-1-2
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 10 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 10
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 09 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 09
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 08 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 08
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 07 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 07
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 06 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 06
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 05 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 05
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 04 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 04
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 03 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 03
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 02 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 02
 • Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 01 Katie Holmes - Rolling Stone Magazine Photoshoot, 1998 - 01
 • Katie Holmes (4) Katie Holmes (4)